Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Хорова школа Павла Муравського в контексті української музичної культури»

Організаційний комітет

 1. Тимошенко Максим Олегович, доктор філософії, професор, заслужений діяч мистецтв України, ректор Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (голова).
 2. Мимрик Михайло Романович, доктор філософії, в. о. професора, заслужений артист України, проректор з виховної, творчої роботи та міжнародних зв’язків Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (заступник голови з творчих питань).
 3. Скорик Адріана Ярославівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (заступник голови з наукових питань).
 4. Савчук Євген Герасимович, народний артист України, професор, завідувач кафедри хорового дириґування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (заступник голови з мистецьких питань).
 5. Шокало Олександер Андрійович, шевченкознавець, культурософ, керівник Всеукраїнського мистецького проекту «Україна співає «Кобзаря», голова Наглядової ради Благодійного фонду «Хорова школа Павла Муравського» (заступник голови з організаційних питань).
 6. Миронюк Тарас Васильович, дириґент, педагог, музикознавець, доктор філософії мистецтва, старший викладач Київського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка, голова Правління Благодійного фонду «Хорова школа Павла Муравського» (заступник голови з загальних питань).
 7. Бенч Ольга Григорівна, дириґент, педагог, музикознавець, кандидат мистецтвознавства, професор, народна артистка України, ректор Київської академії мистецтв.
 8. Бухонська Лариса Володимирівна, дириґент, педагог, заслужений діяч мистецтв України, заступник голови Правління Благодійного фонду «Хорова школа Павла Муравського».
 9. Павленко Іван Якимович, дириґент, педагог, музичний фольклорист, заслужений працівник культури України, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступник голови Правління Благодійного фонду «Хорова школа Павла Муравського».

  

Мова конференції – українська.

Регламент:
доповіді – до 15 хвилин;
виступи в обговоренні – до 5 хвилин.


Статті за матеріалами Конференції будуть опубліковані в науковому журналі
«Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського».

Статті для публікації подавати українською мовою в електронній формі в редакторі Word, у форматах doc, docx; шрифт Times New Roman, кегль 14. Обсяг тексту 0,5–1,0 обл.-вид. арк. (20 000–40 000 знаків з проміжками). Оформляти текст необхідно за загальним стандартом для наукових публікацій. Відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада.

 

 

Програма

 

7 жовтня, понеділок 


Зал Вченої ради
(четвертий поверх)

09:30 – реєстрація учасників

10:00 – відкриття Конференції

 

Вітальне слово учасникам Конференції:

Тимошенко Максим Олегович,
доктор філософії, професор,заслужений діяч мистецтв України,
ректор Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського

 

Павло Іванович Муравський –
великий хоровий дириґент і педагог

Головує Бенч Ольга Григорівна,
дириґент, педагог, музикознавець, народна артистка України

 1. Бенч Ольга Григорівна, кандидат мистецтвознавства, професор, ректор Київської академії мистецтв:
  Феномен Павла Муравського і його Хорової школи.
 1. Степурко Віктор Іванович, композитор, дириґент, педагог, кандидат мистецтвознавства, професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв:
  Етнокультурологічний вимір Хорової школи Павла Муравського.
 1. Засадна Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, заслужена артистка України, старший викладач кафедри хорового дириґування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського
  Постать Павла Муравського у контексті діяльності Київської хорової школи.
 1. Дзундза Роман Михайлович, аспірант кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ):
  Особистість Павла Муравського в контексті української національно-культурної ідентичності.
 2. Цигилик Олег Іванович, дириґент, педагог, заслужений діяч мистецтв України, професор Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка:
  Львівський період хорової творчості Павла Муравського.

Перекуска
11:00–11:30

Зал Вченої ради
11:30–12:30

 1. Гуріна Алла Вікторівна, дириґент, етномузикознавець, педагог, кандидат мистецтвознавства, доцент Харківської державної академії культури:
  Павло Муравський і Юрій Кулик – видатні представники Київської й Харківської хорових шкіл.
 2. Заболотна Ніна Георгіївна, дириґент, педагог, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, доцент Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової: Мистецько-педагогічні засади Київської й Одеської хорових шкіл у хоровій практиці Павла Муравського й Костянтина Пігрова.
 3. Волонтир Володимир Ілліч, дириґент, педагог, композитор, заслужений діяч мистецтв України, директор Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків і художній керівник Хору хлопчиків та юнаків:
  Мукачівська хорова школа хлопчиків та юнаків у системі музичної освіти України.
 4. Гамкало Іван Дмитрович, дириґент, педагог, музикознавець, народний артист України, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України:
  Мистецько-педагогічний досвід Павла Муравського в контексті української й світової музичної культури.

 

Відкриття меморіальних дощок:

 П. І. Муравському – біля хорового класу № 36
Л. М. Венедиктову – біля хорового класу № 35

12:30–13:00

 

Обід
13:00–14:00

 

Малий зал
(четвертий поверх)
14:00–16:00

Майстер-класи:

 1. Гобдич Микола Миколайович, дириґент, народний артист України, художній керівник муніципального камерного хору «Київ»:
  Феномен золотої доби України: композитори ХVІІІ століття
  (За участю камерного хору «Київ»).
 1. Приходько Ольга, дириґент, кандидат мистецтвознавства, художній керівник вокального ансамблю сучасної музики Alter Ratio:
  Як наважитись на виконання сучасної хорової музики: польові дослідження вокального ансамблю сучасної музики Alter Ratio.
  (За участю ансамблю Alter Ratio). Технічні умови: 13 пюпітрів.

 Головує Бухонська Лариса Володимирівна,
дириґент, педагог, заслужений діяч мистецтв України

 

Зал Вченої ради
16:00–17:00

Обговорення доповідей, майстер-класів.

 

 

 

8 жовтня, вівторок

 

Зал Вченої ради
10:00 – продовження роботи Конференції

Засади хорової школи Павла Муравського
в сучасній музичній освіті
й виконавстві

Головує Миронюк Тарас Васильович,
дириґент, педагог, музикознавець,
голова Правління БФ «Хорова школа Павла Муравського». 

 1. Миронюк Тарас Васильович, доктор філософії мистецтва, старший викладач Київського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка:
  Система музичної освіти за методиками Василя Куфлюка й Павла Муравського.
 2. Ткач Юлія Сергіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хорового диригування НМАУ ім. П І. Чайковського, художній керівник та головний дириґент Академічної хорової капели Українського радіо, заслужена артистка України:
  Особливості індивідуального виконавського стилю Павла Муравського: організація процесу дириґентської інтерпретації.
 3. Коробка Тетяна Сергіївна, кандидат мистецтвознавства, доктор філософії з мистецтва, старший викладач кафедри Історичної й громадянської освіти ІППО Київського університету ім. Бориса Грінченка, солістка Академічної хорової капели Українського радіо:
  Специфіка хормейстерської роботи Павла Муравського в умовах студії звукозапису: на прикладі діяльності Академічної хорової капели Українського радіо.
 4. Тилик Ігор Володимирович, дириґент, композитор, педагог, кандидат мистецтвознавства, доцент Київського Національного університету культури та мистецтв:
  Переосмислення мистецького досвіду Павла Муравського у творчій діяльності аматорських хорових колективів: на прикладі репетиційно-концертної практики народної хорової капели «Дніпро» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 5. Шейко Алла Олексіївна, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, виконувач обов’язків  доцента кафедри хорового дириґування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського:
  Універсальність методики роботи з хором П. І. Муравського.

Перекуска
11:00–11:30


Зал Вченої ради
 11:30–12:30

6.  Степанченко Галина Василівна, кандидат мистецтвознавства, доктор філософії мистецтва, заслужений діяч мистецтв України, заступник голови Київської організації Національної спілки композиторів України:
Виконавський стиль Павла Муравського: особливості інтерпретації творів Миколи Леонтовича.

7. Юрченко Мстислав Сергійович, дириґент, музикознавець, кандидат мистецтвознавства, професор Київського Національного університету культури та мистецтв:
Деякі виконавські особливості віднайдених хорових концертів Максима Березовського.

8. Кузик Валентина Володимирівна, музикознавець, педагог, доктор філософії мистецтва, провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнології імені Максима Рильського НАН України:
Універсальні коди «Щедрика» Миколи Леонтовича.

9. Павленко Іван Якимович, дириґент, педагог, музичний фольклорист, заслужений працівник культури України, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
Українське народнопісенне виконавство: традиція й сучасність.

10. Борщ Микола Митрофанович, старший викладач відділу хорового дириґування Чернігівського музичного коледжу ім. Л. М. Ревуцького, головний хормейстер Капели бандуристів імені Остапа Вересая, заслужений працівник культури України
З досвіду роботи над драматургією озвучення творів Хорової Шевченкіани.

11. Летичевська Оксана Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, молодший науковий співробітник відділу музикознавства та етномузикології ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України.
Павло Муравський та Лев Венедиктов – учні Григорія Верьовки, видатні представники Київської хорової школи.

 

Зал Вченої ради
12:30–13:00

ВІДЕО-ПРЕМ’ЄРА:

Юрій Шевченко. Кантата-балет «Кобзар» (фраґменти). Створено й записано на замовлення професійного танцювального ансамблю «Шумка» (м. Едмонтон, Канада).
Виконавці: Хор та Симфонічний оркестр Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва. Головний хормейстерАнжела Масленнікова. Дириґент – Олексій Баклан. Професійний танцювальний ансамбль «Шумка» Хореографи: Джон Піхлик, Віктор Литвинов. Запис 2017 р.

Представляє Масленнікова Анжела Геннадіївна ,
головний хормейстер Київського муніципального академічного театру
опери і балету для дітей та юнацтва, заслужений працівник культури України,
заступник голови Наглядової ради БФ «Хорова школа Павла Муравського».

 

Обід
13:00–14:00

 

Зал Вченої ради
14:00–15:00

Презентації:

 1. Всеукраїнський мистецький проект «Україна співає «Кобзаря».
  Реалізовано Благодійним фондом «Хорова школа Павла Муравського» за підтримки Міністерства культури України та Українського культурного фонду.

 Представляє Шокало Олександер Андрійович,
шевченкознавець, культурософ, керівник проекту, 
голова Наглядової ради БФ «Хорова школа Павла Муравського».

2. Мистецькі проекти Благодійного фонду «Хорова школа Павла Муравського»:
1) Міжнародний хоровий конкурс імені Павла Муравського (з 2010)
2) Щорічні Хорові свята «Школа Павла Муравського» (з 2014)
3) Зібрання хорових творів у семи томах «Пісенний «Кобзар». Хорова Шевченкіана» (з 2014)
4) Камерний хор «Moravskі» (з 2017)

Представляє Бухонська Лариса Володимирівна,
дириґент, педагог, заслужений діяч мистецтв України,
заступник
голови Правління БФ «Хорова школа Павла Муравського».

 

Зал Вченої ради
15:00–16:30

Обговорення доповідей, презентацій, відео-прем’єри.
Підведення підсумків Конференції, ухвалення Резолюції.

 

 

 

Малий зал
17.00–19.00

Шосте Хорове свято «Школа Павла Муравського»

В основі програми концерту – хорова Шевченкіана
зі Всеукраїнського мистецького проекту «Україна співає «Кобзаря».

 1. Хор дириґентсько-хорового факультету Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Художній керівник – народний артист України Євген Савчук: 
 1. Народна хорова капела «Діброва» імені Павла Муравського Піщанського РБК Вінницької області. Художній керівник – заслужений працівник культури України Федір Ущаповський. Хормейстер – відмінник освіти України Катерина Семко:
 2. Зразковий хор «Мелодія» Школи мистецтв імені М. Д. Леонтовича. Художній керівник – відмінник освіти України Світлана Сварич:
 3. Камерний хор «Moravskі» Благодійного фонду «Хорова школа Павла Муравського». Художній керівник – Олена Радько:

 

6 коментарів до “Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Хорова школа Павла Муравського в контексті української музичної культури»

 1. Галина Відповіcти

  Я теж хочу відвідати конференцію. Чи всім бажаючим буде надана можливість прослухати лекції? І чи це платно?

 2. Вікторія Максимчук Відповіcти

  Чи можна приїхати на конференцію з іншого міста та бути слухачем. Потрібна при цьому реестрація, офіційний документ-запрошення? Мене дуже цікавить ваша програма.

 3. Олександер Шокало
  Олександер Шокало Відповіcти

  Відповідаю всім разом:
  Запрошуємо до участі всіх бажаючих.
  1.Реєстрація на місці 7 жовтня з 9.30 до 10.00
  2. Участь у конференції безплатна

  З повагою
  Олександер Шокало,
  заступник голови Оргкомітету

 4. Ірина Відповіcти

  Дуже цікавий захід, із задоволенням приїду на нього. Скажіть будь ласка, чи будуть давати якісь документи підтверджуючи особисту присутність як слухача на семінарі. Це дуже цікавить в світі останніх подій стосовно атестації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *