Музична Шевченкіана українських композиторів

 

До 209 річниці від народження українського генія Тараса Шевченка щойно вийшли у Світ два унікальні Шевченківські видання: семитомне нотне зібрання Тарас Шевченко. Пісенний “Кобзар”. Хорова Шевченкіана – 2 252 с. (в упорядкуванні Павла Муравського і в науково-мистецькому опрацюванні авторського колективу) та біобібліографічний довідник “Музична Шевченкіана українських композиторів” – 952 с. (в упорядкуванні Мірчі Гулковського).
Успішне представлення Пісенного “Кобзаря” та “Музичної Шевченкіани українських композиторів” відбулося 8 березня в Молодіжному центрі культурно-естетичного виховання Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 9 березня – в Літературно-меморіальному будинку-музеї Тараса Шевченка.
Підготовку Пісенного “Кобзаря” здійснили фахівці Благодійного фонду «Хорова школа Павла Муравського» (голова – Тарас Миронюк) за Всеукраїнським мистецьким проектом «Україна співає «Кобзаря»» (автор ідеї, базових текстів і керівник проекту – Олександер Шокало), а зверстано за фінансової підтримки доброчинців: Тараса й Катерини Миронюків (томи 1–3), Євгена Драп’ятого (томи 4–5), Даниїла Сікори й Ігоря Дем’янця (том 6), Мирона Миронюка й Ігоря Тилика (том 7).

Обидва видання надруковано за кошти київського Видавництва Ліра-К (директор – Віталій Зарицький).
Замовити ці видання можна у видавництві:
тел.: (050) 462-95-48, (067) 820-84-77; ел. адреса: zv_lira@ukr.net  

Редакція

 

Музична Шевченкіана Мирослава Гулковського

 

«Музична Шевченкіана українських композиторів: Біобібліографічне довідкове видання» – масштабний результат семирічної праці самовідданого митця й дослідника Мирослава Гулковського.

Мирослав (Мірча) Ілліч Гулковський – хоровий дириґент, співак (тенор), педагог, лауреат міжнародних конкурсів. Як співак і хормейстер Київського камерного хору ім. Б. Лятошинського та як співзасновник і головний дириґент Ансамблю солістів «Благовість» представляв українське хорове мистецтво у США, Франції, Німеччині, Нідерландах, Великій Британії, Ірландії, Естонії.

Тепер увесь свій багатий музичний досвід виконавця й педагога та знання науковця М. Гулковський задіяв до здійснення заповітного задуму – видання музичної Шевченкіани українських композиторів. Хоч автор скромно означив свою творчу, комплексну працю як «опрацювання та упорядкування», та систематизація й осмислення всього величезного різноманіття біобібліографічного матеріалу потребувало як глибоких пошукових і аналітичних зусиль, так і високого духовного натхнення.

У 952-сторінковій праці М. Гулковський представив творчість 373 українських композиторів від середини ХІХ до 20-х років ХХІ ст. Тут подано докладні біографії композиторів, якнайповніше представлена їхня творчість, у якій виокремлено й конкретизовано музичну Шевченкіану. Подано також бібліографію видань та дискографію, тобто якнайповніше представлено джерельну базу. І це тільки перше видання задуманої М. Гулковським музичної Шевченкіани. Дослідник зібрав біобібліографічні матеріали ще про 200 композиторів.

У зв’язку з авторською працею М. Гулковського необхідно згадати колективну монографію «Музична Шевченкіана у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», яку підготував і опублікував у 2019 році відділ музичних фондів цієї провідної бібліотеки. У науковому каталозі обсягом 992 сторінки подано систематизовану інформацію про друковані та рукописні музичні твори, народні пісні й їхні опрацювання на поезію українського генія Тараса Шевченка, а також про музичні твори, написані за мотивами його творчості або присвячені поетові. У відділі музичних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського зберігається найбільше в нашій державі нотне зібрання. Весь матеріал у каталозі подано за такими розділами: «Музичні твори на тексти Тараса Шевченка», «Музичні твори за мотивами творів Т. Шевченка», «Присвячено Шевченкові», «Улюблені, використані та записані Т. Шевченком народні пісні», «Основні використані нотні збірки».

Обидва видання – «Музична Шевченкіана українських композиторів: Біобібліографічне довідкове видання» М. І. Гулковського та науковий каталог «Музична Шевченкіана у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» – доповнюють одне одного й, безперечно, є значним внеском у розвиток українського музичного джерелознавства та становлять фундаментальну джерельну базу для подальшого вивчення музичних інтерпретацій поезії Великого Кобзаря. Матеріали цих праць знадобляться для укладання довідкових видань, підручників і навчальних посібників, програм спеціальних і загальних курсів з музичного мистецтва та добору виконавського репертуару.

«Музична Шевченкіана українських композиторів…» М. І. Гулковського є по суті біобібліографічним супроводом до унікального нотного видання – Зібрання хорових творів у семи томах «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар». Хорова Шевченкіана», що його уклав П. І. Муравський (ідея видання, вступна стаття й загальна редакція належать О. А. Шокалу).

Семитомне видання здійснив Благодійний фонд «Хорова школа Павла Муравського» як заповітний задум учителя й маестро за Всеукраїнським мистецьким проектом «Україна співає «Кобзаря»» протягом 2014–2023 років. Це перше найповніше, систематизоване, цілісне зібрання хорової Шевченкіани упорядкував Павло Іванович Муравський (1914–2014) – великий український хоровий дириґент і педагог ХХ–ХХІ століть, народний артист України, професор Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, почесний академік Національної академії мистецтв України, лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка, Герой України.

Зібрання хорових творів у семи томах відзначається тим, що в ньому вперше системно укладено в основному всю Хорову Шевченкіану, скомпоновану від середини ХІХ до початку ХХІ ст. 

Визначальна особливість цього унікального зібрання Хорової Шевченкіани – його практична цінність, бо нотний матеріал опрацьовували для впровадження в сучасну музичну педагогіку й концертно-виконавську діяльність сам маестро П. І. Муравський та представники його хорової школи й послідовники мистецького методу, в тім числі й М. І. Гулковський.

Зокрема Мирослав Гулковський здійснив музичне редагування четвертого й п’ятого томів Пісенного «Кобзаря», до яких увійшли твори з інструментальним супроводом. Крім того, М. Гулковський доповнив ці томи творами сучасних композиторів та написав про них біографічні довідки й додав бібліографію.   

До семитомного зібрання Хорової Шевченкіани дібрано 280 творів 146 композиторів та 12 народних пісень, які розподілено на три групи: твори a капелa – 1, 2, 3 томи; твори з інструментальним супроводом – 4, 5 томи; твори великої форми з симфонічним оркестром – 6, 7 томи. Загальний обсяг семитомника – 2 300 сторінок.

На основі семитомника скомпоновано 352-сторінковий том Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар». Вибране (видано у 2020 р.). До Вибраного дібрано 83 твори 71 композитора та шість народних пісень, які розподілено на дві групи: твори a капелa й твори з інструментальним супроводом. Вибране є нотним додатком до масштабного аудіо запису Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар» (три аудіо альбоми), здійсненого на основі Зібрання хорових творів у семи томах «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар». Хорова Шевченкіана» за Всеукраїнським мистецьким проектом «Україна співає «Кобзаря»».

М. І. Гулковський узяв безпосередню участь у доборі творів і їх музичному редагуванні, у складанні бібліографії й біографічних довідок про композиторів до Вибраного з Пісенного «Кобзаря». Також М. І. Гулковський працював у експертній раді з добору творів для запису і визначення виконавців Пісенного «Кобзаря» та був відповідальним за випуск дисків 1,2,3 Другого аудіо альбому – Твори з інструментальним супроводом. Талановитий митець і скрупульозний дослідник здійснив свою працю на совість.

Аудіо видання Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар» містить 110 творів 86 композиторів. Обсяг аудіо видання – три музичні альбоми (по три CD в кожному): перший – твори a капелa; другий – твори з інструментальним супроводом; третій – твори великої форми з симфонічним оркестром.

У записові Пісенного «Кобзаря» взяли участь на благодійних засадах 45 провідних хорових колективів з 17 міст України й діаспори під орудою учнів і послідовників маестро Муравського, зокрема Ансамбль солістів «Благовість» під дириґуванням Мирослава Гулковського. До аудіо видання дібрано також частину творів, які маестро Павло Муравський записав свого часу з хоровими колективами, що їх очолював у 1948–2005 рр.

Видати й записати всю Хорову Шевченкіану під символічною назвою Пісенний «Кобзар» – заповітний мистецький задум Павла Івановича Муравського, здійснення якого завершили його учні й послідовники.

Шевченків поетично-пісенний феномен – виняткове явище у світовій поезії й музиці. Тарас Шевченко – єдиний у Світі поет, переважна частина поетичної спадщини якого живе у співі. На «Кобзар», у якому 237 поетичних творів, написано понад 300 авторських хорових творів і записано близько 100 народних хорових пісень. У цілому на Шевченків «Кобзар» написано понад 3 000 музичних творів: композиторських інтерпретацій різних форм і жанрів від солоспівів до хороспівів, кантат, симфоній, опер, ораторій, балетів. Усе це являє собою Музичну Шевченкіану – надзвичайно багату і маловивчену сферу Шевченкознавства та українського музичного мистецтва.

Завдяки першому найповнішому, системному нотному виданню й записові Хорової Шевченкіани став доступний широкому загалові майже весь співаний «Кобзар». Пісенний «Кобзар» – своєрідний музичний ключ до проникливого сприйняття й цілісного осягнення Шевченкового поетичного світу. Високоякісне хорове озвучення «Кобзаря» витончує відчуття й розкриває глибинну суть Шевченкової поезії та сприяє розвиткові хорового співу – базового мистецтва української культури.

Пісенний «Кобзар» як системне, цілісне нотно-звукове зібрання започаткував новий напрям у Шевченкознавстві – Хорову Шевченкіану. Цей ґрандіозний мистецький задум розпочав здійснювати маестро Павло Муравський і довершили його учні й послідовники

Зібрання хорових творів у семи томах «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар». Хорова Шевченкіана» й аудіо видання Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар» цілісно явили прадавню традицію українського хорового співу й феномен Хорової Шевченкіани та стали гідним музичним пам’ятником Великому Кобзареві України.

Дієва участь М. Гулковського у здійсненні Всеукраїнського мистецького проекту «Україна співає «Кобзаря»» посприяла його подвижницькій праці над «Музичною Шевченкіаною українських композиторів…», якою він потужно долучився до розвитку Музичного Шевченкознавства й зведення музичного пам’ятника Великому Кобзареві – Співцеві України.

 

Олександер Шокало, шевченкознавець, культурософ,
керівник Всеукраїнського мистецького проекту «Україна співає «Кобзаря»

Фото Ольги Клименко

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *