Вибране з Зібрання хорових творів у семи томах «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар»

Благодійний Фонд “Хорова школа Павла Муравського” щойно випустив у світ том Вибраного з Зібрання хорових творів у семи томах «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар». Хорова Шевченкіана». Обсяг тому – 352 сторінки.
До Вибраного дібрано 83 твори 67 композиторів і чотирьох аранжувальників та шість народних пісень, які розподілено на дві групи: твори a капелa й твори з інструментальним супроводом. Тут є твори різного ступеня складності, тож цим нотним зібранням зможуть успішно користуватися в навчанні та хоровій практиці вищі й  середні музичні навчальні заклади, спеціалізовані музичні школи, навчальні, професійні й самодіяльні хори.
Вибране розраховане для використання в навчанні й хоровій практиці у вищих і середніх музичних навчальних закладах, спеціалізованих музичних школах і навчальних хорах.
Вибране видано за фінансової підтримки відомих в українській діаспорі США громадських діячів Аскольда Лозинського та Лариси Лозинської-Кий у пам’ять про матір: Марію Лозинську, з дому Саф’ян (1915–2014) – першу фільмову акторку Галичини, виконавицю головної ролі в першій західноукраїнській повнометражній художній стрічці «Для добра і краси» (1938), суспільно-громадську діячку в діаспорі та батька: Євгена Лозинського (1909–1977) – юриста й провідного громадсько-політичного діяча українського визвольного руху.

Том Вибраного є нотним додатком до Аудіовидання «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар»», здійсненого за Всеукраїнським мистецьким проектом «Україна співає «Кобзаря»».

Масштабний Всеукраїнський мистецький проект «Україна співає «Кобзаря» здійснив Благодійний фонд «Хорова школа Павла Муравського». Ця комплексна суспільно значуща праця складається з першого найповнішого, цілісного, системного Зібрання хорових творів у семи томах «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар». Хорова Шевченкіана» та записаного на його основі масштабного Аудіовидання «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар»».

Записати всю хорову Шевченкіану під символічною назвою «Пісенний «Кобзар» – заповітний мистецький задум Павла Івановича Муравського (1914–2014), великого українського хорового дириґента й педагога ХХ–ХХІ століть, народного артиста України, професора Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, почесного академіка Національної академії мистецтв України, лауреата Державної премії України імені Т. Г. Шевченка, Героя України. П. І. Муравський частково реалізував омріяну ідею й залишив своїм учням і послідовникам здійснити цей ґрандіозний задум на основі укладеного ним Зібрання хорових творів у семи томах «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар». Хорова Шевченкіана».

Шевченків поетично-пісенний феномен – виняткове явище у світовій поезії й музиці. Тарас Шевченко – єдиний у Світі поет, переважна частина поетичної спадщини якого живе у співі. На «Кобзар», у якому 237 поетичних творів, написано понад 300 авторських хорових творів і записано близько 100 народних хорових пісень. У цілому на Шевченків «Кобзар» написано понад 3 000 музичних творів: композиторських інтерпретацій різних форм і жанрів від солоспівів до хороспівів, кантат, симфоній, опер, ораторій, балетів. Усе це являє собою музичну Шевченкіану – надзвичайно багату і маловивчену сферу Шевченкознавства та українського музичного мистецтва.

Зібрання хорових творів у семи томах унікальне тим, що в ньому вперше системно укладено в основному всю хорову Шевченкіану, скомпоновану від середини ХІХ до початку ХХІ ст.

До семитомного зібрання хорової Шевченкіани дібрано 279 творів 122 композиторів і шести аранжувальників та 12 народних пісень, які розподілено на три групи: твори a капелa – 1, 2, 3 томи; твори з інструментальним супроводом – 4, 5 томи; твори великої форми з симфонічним оркестром – 6, 7 томи.

Чимало зібраних у «Пісенному «Кобзарі»» хорових творів досі лишалися маловідомі й навіть невідомі виконавцям і шанувальникам хорового співу та Шевченкової пісенної поезії; вони стали раритетами, й їх важко знайти. Ці пісенні коштовності П. Муравський збирав і плекав упродовж усього свого життя й уклав у цілісне зібрання. Він почав збирати хорову Шевченкіану ще з 30-х років ХХ століття, переписуючи ноти. Наприклад, його власноручна копія хору П. Чайковського «Навгороді коло броду» датована 14.VІІ.1938 р.

У Вибраному представлено доробок широковідомих композиторів-класиків (М. Лисенко, М. Вербицький, С. Воробкевич та ін.) й призабутих композиторів (Г. Гладкий, Д. Крижанівський, К. Борисюк та ін.), які заклали основи професійного музичного освоєння Шевченкової поезії, та менш знаних композиторів з цілої України й українського зарубіжжя, які далі розвивали й розвивають хорову Шевченкіану.

Композиторів подаємо за хронологією життя. Такий підхід дає можливість чіткіше побачити особливості кожного з них, вирізнити характерні риси їхньої творчості й простежити в часі розвиток і змінюваність засобів музичної виразності. А головне, допоможе цілісно осягнути, глибше зрозуміти й повніше осмислити процес музичного освоєння поезії Т. Шевченка, формування стильових напрямків українського хорового мистецтва ХІХ–ХХІ століть у цій царині.

На початок збірника винесено чотири знакові твори – за поетичним і музичним довершенням, за світоглядною ясністю й суспільною значущістю. Їх вибрав сам народ, і вони пройшли випробування часом. Ці твори завжди своєчасні, вони стали піснями-символами, класикою української хорової музики, і через них можна осягнути заповітні прагнення поета й душу його народу. Їх загальновизнаність зумовлена народністю Шевченкової поезії.

Для компонування тому використано в основному нотний матеріал, дібраний і опрацьований Павлом Івановичем: друковані твори з різних видань, його власноручні копії, авторські рукописи композиторів. Основні хорові партитури (160) П. І. Муравський дібрав з особистого нотного архіву, опрацював для записування (його редакцію позначено курсивом).

Визначальна особливість цього унікального зібрання хорової Шевченкіани – його практична цінність, бо нотний матеріал опрацьовували для впровадження в сучасну музичну педагогіку й концертно-виконавську діяльність сам маестро П. І. Муравський та представники його хорової школи й послідовники мистецького методу. Поетичні тексти звірено з академічним виданням: Тарас Шевченко. Зібрання творів у шести томах. – К., 2003.

Добір творів до Вибраного та музичне редагування здійснили  Л. В. Бухонська, Т. В. Миронюк, М. І. Гулковський.

Редакційну підготовку Зібрання хорових творів у семи томах «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар». Хорова Шевченкіана» й Вибраного з нього, а також запис аудіовидання «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар»» здійснили на громадських засадах учні й послідовники П. І. Муравського, які зорганізувалися в Благодійний фонд «Хорова школа Павла Муравського». Учні й послідовники маестро виконали всю підготовчу, редакторську й експертну роботу для нотного зібрання й аудіовидання: добирали, редагували й звіряли ноти, добирали твори для запису й визначали виконавців, а також організовували записи й проводили їх експертне оцінювання.

Частину хорової Шевченкіани П. Муравський записав свого часу з капелами «Трембіта» й «Думка», хорами Українського радіо й Київської консерваторії – Національної музичної академії України. Ці записи збереглися в «Золотому фонді» Українського радіо й виходили у світ на платівках і компактдисках. Усі ці записи зібрано в музичному аудіоальбомі «Пісенний «Кобзар». Дириґує Павло Муравський», який вийшов у світ 2010 року за сприяння Національної радіокомпанії України та фінансової підтримки Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». Цим еталонним музичним альбомом з трьох компакт-дисків із записами 32-х творів і започатковано масштабне аудіовидання «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар».  

Слухати ці неповторні записи можна на сайті «Хорова школа Павла Муравського» за посиланням: https://pavlomuravskyi.com/pisennyj-kobzar-dyryguye-pavlo-muravskyj.html 

Тепер Благодійний фонд «Хорова школа Павла Муравського», за фінансової підтримки доброчинців (видання нотного зібрання) та Міністерства культури України (запис творів) і Українського культурного фонду (видання аудіозаписів), завершив здійснення Всеукраїнського мистецького проекту «Україна співає «Кобзаря»: опублікував нотне Зібрання хорових творів у семи томах і Вибране з нього, записав хорову Шевченкіану й випустив три музичні альбоми аудіовидання «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар».

У записові «Пісенного «Кобзаря» взяли участь на благодійних засадах 45 провідних хорових колективів з 17 міст України й діаспори під орудою учнів і послідовників П. І. Муравського. До аудіовидання дібрано також частину творів, які маестро Павло Муравський записав свого часу з хоровими колективами, що їх очолював у 1948–2005 рр.

Аудіовидання «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар» – перший системний, масштабний запис провідними українськими хорами 110 творів 86 композиторів. Обсяг аудіовидання – три музичні альбоми (по три CD в кожному): перший – твори a капелa; другий – твори з інструментальним супроводом; третій – твори великої форми з симфонічним оркестром.

Слухати вибрані записи з «Пісенного «Кобзаря»» можна на сайті «Хорова школа Павла Муравського» за цими посиланнями:

Альбом 1: https://pavlomuravskyi.com/pisennyj-kobzar-albom-1.html

Альбом 2: https://pavlomuravskyi.com/pisennyj-kobzar-albom-2.html

Альбом 3: https://pavlomuravskyi.com/pisennyj-kobzar-albom-3.html

Завдяки першому найповнішому, системному нотному виданню й аудіозаписові хорової Шевченкіани став доступний широкому загалові майже весь співаний «Кобзар».

«Пісенний «Кобзар» як цілісне нотно-звукове зібрання започаткував новий напрям у Шевченкознавстві – Хорову Шевченкіану. Цей ґрандіозний мистецький задум розпочав здійснювати маестро Павло Муравський і довершили його учні й послідовники

Так учні й послідовники П. І. Муравського здійснили і мистецький, і громадянський заповіт свого Вчителя. Павло Іванович покладав на цей мистецький задум великі сподівання, бо хорове озвучення геніальної Шевченкової поезії має стати показником якості й нашого хорового мистецтва, й нашої життєвої спроможності в цілому.

Життя й мистецьке подвижництво П. І. Муравського – взірець служіння рідному народові, збереження й примноження його унікального духовного надбання – українського хорового співу, про чистоту, високу якість якого самовіддано дбав наш хоровий подвижник за покликом Шевченкового духу.  

Зібрання хорових творів у семи томах «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар». Хорова Шевченкіана» й Вибране з нього, а також аудіовидання «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар» БФ «Хорова школа Павла Муравського» безоплатно передає вищим і середнім музичним навчальним закладам, спеціалізованим музичним школам, бібліотекам, іншим закладам культури по всій Україні, українським культурно-освітнім осередкам за кордоном та поширює в Інтернеті. Це комплексне нотно-звукове зібрання надолужує нестачу якісних нотних збірників і аудіовидань. Сподіваємося на успішне використання «Пісенного «Кобзаря» в музичній освіті й хоровій практиці.

Розмаїття співаної поезії Т. Шевченка збагачує програми навчальних, професійних і самодіяльних хорів, відкриває неоціненні скарби хорової Шевченкіани вчителям і учням шкіл, педагогам і студентам музичних навчальних закладів, хормейстерам, усім шанувальникам поетичного генія Тараса Шевченка й українського хорового співу, посилює загальносуспільний інтерес до Шевченкіани й хорового мистецтва, спомагає розвиткові української музичної й загальнонаціональної культури.

«Пісенний «Кобзар» – своєрідний музичний ключ до проникливого сприйняття й цілісного осягнення Шевченкового поетичного світу. Високоякісне хорове озвучення «Кобзаря» витончує відчуття й розкриває глибинну суть Шевченкової поезії, сприяє розвиткові хорового співу – базового мистецтва української культури.

«Пісенний «Кобзар» цілісно явив прадавню традицію українського хорового співу й феномен хорової Шевченкіани та став гідним музичним пам’ятником Великому Кобзареві України.

О. А. ШОКАЛО, шевченкознавець,
автор ідеї видань і керівник проекту

04.12.2020

 

 

2 коментаря до “Вибране з Зібрання хорових творів у семи томах «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар»

  1. Тетяна Відповісти

    Дякуємо за ваш труд і можливість нам користуватися цим надбанням. У нас є не тільки хор а й симфонічний оркестр та інші колективи. Це дуже потрібний матеріал.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *